Utstrømspåvirket svært til ekstremt kalkfattig elvebunn

map OA02-M020-11

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new