Kalkrik steinbunn i humøs elv

map OA02-M020-10

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new