Noe kalkfattig steinbunn i humøs elv

map OA02-M020-09

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new