Noe kalkfattig til kalkrik silt- til grusbunn i klar elv

map OA02-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new