Svært til ekstremt kalkfattig silt til grusbunn i klar elv

map OA02-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new