Noe kalkfattig steinbunn i humøs elv

map OA02-M005-12

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter steinbunn i humøse og noe kalkfattige elver.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter humøse (HU_bcy) elver og bekker i alle størrelser, med liten helning og sedimentbunn som består av stein og blokk mellom 64 og 1024 mm (DK_EF). Noe kalkfattig berggrunn med sandstein, glimmerskifer eller gabbro med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. I små elver og bekker forekommer OA02-C-12 ofte i mosaikk eller sammensatt med NA-O1 Fast elvebunn og NA-O2 Elvesedimentbunn med DK_D og samme humusinnhold. Vegetasjon kan forekomme der sedimentene er tilstrekkelig stabile.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i elver som renner gjennom skog- og myrrike områder og har noe kalkfattige bergarter i nedbørfeltet. Den er mindre vanlig over skoggrensa.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold, DK Dominerende kornstørrelse og HU Humus.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratet.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L15-C-1 Kalkfattig ny innsjøbunn fra elvebunn i NiN versjon 2.3.