Noe kalkfattig steinbunn i klar elv

map OA02-M005-07

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter steinbunn i klare og noe kalkfattige elver.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter klare og noe kalkfattige (KA_cd) elver og bekker i alle størrelser, med liten helning og sedimentbunn som består av stein og blokk mellom 64 og 1024 mm (DK_EF). Noe kalkfattig berggrunn med sandstein, glimmerskifer eller gabbro med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. I små elver og bekker forekommer OA02-C-07 ofte i mosaikk eller sammensatt med NA-O1 Fast elvebunn og NA-O2 Elvesedimentbunn med DK_D med samme kalkinnhold. Vegetasjon forekommer der sedimentene er tilstrekkelig stabile.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i elver som renner gjennom nedbørfelt med noe kalkfattige bergarter.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratet.

Kartleggingsenheten er uendret og tilsvarer L14-C-1 Ny Sterkt endret ny fast innsjøbunn i NiN versjon 2.3.