Noe kalkfattig til kalkrik grusbunn i klar elv

map OA02-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter grusbunn i klare, noe kalkfattig til kalkrike elver.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter klare og noe kalkfattig til kalkrike (KA_cdefghi) elver og bekker i alle størrelser, med liten helning og sedimentbunn som består av grus med kornstørrelser mellom 2 og 64 mm (DK_D). Noe kalkfattig til kalkrik berggrunn som sandstein, glimmerskifer, gabbro, fyllitt, leirskifer, grønnstein, grønnskifer, dolomitt, marmor eller kalkstein, med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet, kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. I små elver og bekker forekommer OA02-C-06 ofte i mosaikk eller sammensatt med NA-O1 Fast elvebunn og NA-O2 Elvesedimentbunn med DK_CE med samme kalkinnhold. Vegetasjon forekommer der sedimentene er tilstrekkelig stabile.

  • Utbredelse og forekomst

    Kartleggingsenheten forekommer over hele landet i elver som renner gjennom nedbørfelt med noe kalkfattige til kalkrik bergarter.

  • Forvekslingsenheter

    Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for KA Kalkinnhold og/eller DK Dominerende kornstørrelse.

  • Identifisering

    Vannprøve og vurdering av substratet.

Kartleggingsenheten er uendret, men navnet er endret og tilsvarer L12-C-1 Seminaturlig eutrof innsjøbunn i NiN versjon 2.3.