Svært kalkfattig fastbunn i klar elv

map OA01-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new