Svært kalkfattig fastbunn i klar elv

map OA01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new