Fast elvebunn i grotte

map OA01-M005-16

Kartleggingsenhet 1:5000

Kartleggingsenheten omfatter fast elvebunn i grotte.

Se kartleggingsveiledere open_in_new

Kartleggingsenheten omfatter fastbunn i elver og bekker i alle størrelser som renner i løp under bakken, dvs. i grotter over fastbunn. De fleste underjordiske løp finnes i forbindelse med karst, dvs. oppløsningsformer i kalkrike og lettløslige bergarter. På grunn av lysmangel, finnes ikke vannplanter i grotter. De norske grottene har også en svært sparsom fauna. Til nå er det registrert og noenlunde godt dokumentert om lag 2 000 grotter, hvor av rundt 600 er lengre enn 100 m.

  • Utbredelse og forekomst

    Grotter finnes spredt over hele landet, hovedsakelig i områder med kalkrik berggrunn, som marmor og kalkstein. Antall grotter er desidert størst i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Grotter finnes i alle høydenivåer, fra havnivå til høyfjellet.

  • Identifisering

    Vannprøve, vurdering av grotteoverheng.

Kartleggingsenheten er ny i NiN versjon 3.0