Sterkt endret marin bunn av uorganisk substtrat preget av kronisk kjemisk påvirkning

map MM02-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new