Sterkt endret marin bunn av uorganisk substtrat preget av kronisk kjemisk påvirkning

map MM02-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new