Sterkt endret eller ny fast marin bunn og -berg i afotisk sone

map MM01-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new