Sterkt endret eller ny fast marin bunn og -berg i eufotisk sone

map MM01-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new