Sterkt endret eller ny fast marin bunn og -berg i nedre sjøkantbelte til rødalgebeltet

map MM01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new