Sterkt endret eller ny fast marin bunn og -berg i øvre sjøkantbelte

map MM01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new