Sterkt endret eller ny uorganisk noe finmaterialrik til -dominert marin bunn

map MM01-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new