Sterkt endret eller ny fast marin bunn og -berg i afotisk sone

map MM01-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new