Sterkt endret eller ny fast marin bunn og -berg i øvre sjøkantbelte

map MM01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new