Litt til sterkt jordvarmepåvirket varm havkilde

map MC07-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new