Temmelig til sterkt jordvarmepåvirket varm havkilde

map MC07-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new