Litt til klart jordvarmepåvirket varm havkilde

map MC07-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new