Brakkvannsbunn preget av disruptiv sedimentasjon

map MC04-M005-10

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new