Nokså brakk dy- og gytjebunn

map MC04-M005-07

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new