Temporært litoralbassengbunn i supralittoral

map MC03-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new