Eksponert fast bunn i ekstrem-brakt vann ovenfor rødalgebeltet

map MC02-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new