Eksponert fast brakkvannsbunn og bergvegg i eufotisk sone

map MC02-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new