Moderat til ganske eksponert fast bunn i ekstrem-brakt vann ovenfor rødalgebeltet

map MC02-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new