Moderat eksponert fastbunn i nokså brakt vann i sjøkantnær til midtre sublitoral

map MC02-M005-04

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new