Ganske eksponert bergvegg i nokså brakt vann i nedre sjøkantbeltet

map MC02-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new