Bunn preget av trådalger i nokså brakt vann ovenfor rødalgebeltet

map MC02-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new