Overveiende uorganisk dyphavsvannssedimentbunn med abyssal næringstilførselsreduksjon

map MA06-M050-12

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new