Afotisk finmaterialrik til -dominert dy- og gytjebunn i arktisk vann

map MA06-M050-10

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new