Afotisk finmaterialrik til -dominert dy- og gytjebunn i atlantisk vann

map MA06-M050-04

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new