Overveiende uorganisk dyphavsvannssedimentbunn med abyssal næringstilførselsreduksjon

map MA06-M020-12

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new