Afotisk finmaterialrik til -dominert dy- og gytjebunn i arktisk vann

map MA06-M020-10

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new