Finmaterialfattig til noe rik uorganisk sedimentbunn i intermediært vann

map MA06-M020-05

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new