Afotisk finmaterialrik til -dominert dy- og gytjebunn i kystvann

map MA06-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new