Overveiende uorganisk dyphavsvannssedimentbunn med abyssal næringstilførselsreduksjon

map MA06-M005-31

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new