Afortisk finmaterialfattig uorganisk grusbunn i arktisk vann

map MA06-M005-22

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new