Finmaterialfattig uorganisk grusbunn i intermediært vann

map MA06-M005-12

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new