Afotisk finmaterialrik til -dominert dy- og gytjebunn i atlantisk vann

map MA06-M005-10

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new