Afotisk finmaterialrik til -dominert dy- og gytjebunn i kystvann

map MA06-M005-05

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new