Afotisk finmaterialfattig uorganisk grusbunn i kystvann

map MA06-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new