Finmaterialfattig eufotisk saltvanns-sedimentbunn av sand- skjellsand, grus eller rugl

map MA05-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new