Finmaterialrik til -dominert saltvanns-sedimentbunn av leire og silt i rødalgebeltet

map MA05-M005-11

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new