Finmaterialfattig uorganisk saltvanns-grusbunn i rødalgebeltet

map MA05-M005-08

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new