Finmaterialrik til -dominert uorganisk saltvanns-sedimentbunn av leire og silt ovenfor rødalgebeltet

map MA05-M005-06

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new