Finmaterialrik til -dominert uorganisk marin leire- til siltbunn i hydrolittoral til nederste geolittoral

map MA04-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new